Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie

Dążymy do tego, aby w Burakowie, w budynku przy ul. Kościuszki 10 powstał Dom Spotkań Sąsiedzkich.

W Burakowie ludzie są różni. Mamy różne preferencje polityczne, różne wykształcenie, doświadczenie życiowe i dochody. Łączy nas to, że mieszkamy w Burakowie i że jesteśmy sąsiadami.

Potrzebne jest nam miejsce spotkań, które będzie blisko, dostępne bez pisania podania i gdzie będziemy czuli się u siebie. Tak, jak to było od lat. Potrzebny jest nam DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH.

Dom ten będzie otwarty na różnorodność: osób i działań. Rozwinie się tu potencjał lokalnej społeczności Burakowa. W Domu Spotkań Sąsiedzkich mieszkańcy mogą realizować swoje pasje, zaangażować się w grupy samopomocowe, wspólnie spędzić czas, skorzystać z warsztatów, kursów rozwijających wiedzę i umiejętności albo na przykład napić się herbaty w sobotnie popołudnie.

Mogą tu działać świetlica środowiskowa, ale też Klub Mam, Klub Młodych, Klub Zapracowanych, harcerze, oraz Klub Seniora itd… Tu będziemy organizować spotkania mieszkańców dotyczące planowania przestrzennego, spraw osiedla i miasta istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Swoją siedzibę będzie tu mieć Rada Osiedla, będzie dyżurować Radny Burakowa oraz inni Radni Łomianek. Tu będzie można zrobić spotkanie z Burmistrzem.

Koncepcja Domu Spotkań Sąsiedzkich została opracowana na podstawie doświadczeń brytyjskich „community centers”, ale uwzględnia także polskie uwarunkowania prawne i lokalną specyfikę Burakowa i Łomianek. Ten model sprawdza się w wielu miejscach w Polsce i w Europie. Domy sąsiedzkie rosną jak „grzyby po deszczu”.

Fundamenty Domu Spotkań Sąsiedzkich to: solidarność społeczna, współdziałanie oraz otwartość na różnorodność potrzeb mieszkańców. Ma on charakter apolityczny, areligijny i jest otwarty na różnorodne, prorodzinne, międzypokoleniowe inicjatywy społeczne, kulturalne i artystyczne. Łączy ludzi w pracy na rzecz wspólnego dobra. Tutaj tradycyjne podziały przestają być widoczne, a spory polityczne w obliczu współpracy sąsiedzkiej tracą znaczenie.

Dom Spotkań Sąsiedzkich jest zbiorową potrzebą mieszkańców Burakowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *